SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2 (2002)

İDARİ İŞLEMİN UNSURLARINDA TAKDİR YETKİSİNİN VARLIĞI SORUNU

Fatih KIRIŞIK, Nizamettin AYDIN

Özet


Hukuk devleti ilkesinin I9.yy da devletlerin anayasalarına girmesiyle beraber, bireylerin bir takım temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu ve hu alana bireyin rızası olmaksızın devletin dahi müdahale edemeyeceği görüşü,siy asi iktidarlar tarafından da kabul edilmiş oldu.
Devletin işlevlerinden biriside yönetme işlevidir. Devlete, hu işlevini yerine getirmesi esnasında belli sınırlar içerisinde hareket etme serbestisi de hukuk tarafından tanınmaktadır. Bu yetkiye takdir yetkisi diyoruz
İdarenin hukuksal alanda sonuç doğuran işlemlerinin unsurları üzerinde takdir yetkisinin varlığı sorunu tartışılacaktır.

Tam Metin: PDF