Cilt 7, Sayı 2 (2002)

İçindekiler

Makaleler

OSMANLI TARİHİNDE VERGİ İSYANLARI -I- Özet PDF
Coşkun Can AKTAN, Dilek DİLEYİCİ, Özgür SARAÇ 1-20
THE USE OF MARKETINC INFORMATION SYSTEMS IN SMALL AND MEDIUM SİZE HEALTH CARE ORCANIZATIONS Özet PDF
Mustafa TANYERİ, Figen A. YEŞİLADA, Tahir YEŞİLADA 21-31
INTERNET TEKNOLOJİSİ AÇISINDAN İŞLETMELER ARASI ELEKTRONİK TİCARET VE ARACI PAZARLAR Özet PDF
Hasan Kürşat GÜLEŞ, Adem ÖĞÜT, Hasan BÜLBÜL 33-55
VERİMLİLİK ÜCRET İLİŞKİSİNİN ANALİZİ Özet PDF
Hüseyin AKYILDIZ, Mevlüt KARABIÇAK 57-76
HEMŞİRE GÖREVLENDİRME VE ÇİZELGELEME SORUNUNA BİR MODEL ÖNERİSİ Özet PDF
İbrahim GÜNGÖR 77-94
ÖĞRENME EĞRİLERİNİN YÖNETİM KARARLARINDA KULLANILMASI AÇISINDAN GENEL BİR DEĞERLENDİRME Özet PDF
Recep GÜNEŞ 95-114
GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA MENKUL SERMAYE İRADI KAVRAMI Özet PDF
Ahmet TEKİN 115-131
İMKB'DA OCAK ETKİSİ, ETKİNİN SÜREKLİLİĞİ, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ ve PORTFÖY DENKLEŞTİRMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Gökhan ÖZER, Murat ÖZCAN 133-158
POLİTİK YAŞAMDA PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI Özet PDF
Gül (Güdüm) BAYRAKTAROĞLU 159-168
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNİN SİYASETTE UYGULANABİLİRLİĞİ Özet PDF
Harun DEMİRKAYA 169-187
OSMANLI MADENİ PARA REJİMİNDE ENFLASYONA YOL AÇMASI BAKIMINDAN TAĞŞİŞLER VE SEBEPLERİ Özet PDF
Hüseyin KALELİ 189-206
EKONOMİK KRİZİN YAŞAMA TARZI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ (Isparta Örneği) Özet PDF
Kamil KAYA 207-226
TÜRK VERGİ YASALARINDA YATIRIM İNDİRİMİNİN YERİ -I- Özet PDF
M. Serdar ATAY 227-242
İKTİSADİ GELİŞMEDE GİRİŞİMCİLİĞİN ROLÜ-KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ: ERZURUM-DENİZLİ (I) Özet PDF
Ö. Selçuk EMSEN, Ayşe İRMİŞ, Ertuğrul DELİKTAŞ 243-256
TÜRKİYE İÇİN LAFFER EĞRİSİ'NİN TAHMİNİ (1979-2000) Özet PDF
Seyhun DOĞAN 257-269
PARASAL HEDEFLEME, ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE ENFLASYONİST BEKLEYİŞLER: TÜRKİYE EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRME Özet PDF
Şeref KALAYCI 271-284
GRUP TEKNOLOJİSİ HÜCRELERİNİN TASARIMI VE AMAÇ PROGRAMLAMA YAKLAŞIMININ UYGULANMASI Özet PDF
Ediz ATMACA 285-298
ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİNDE YÜKLEME VE ROTALAMA PROBLEMLERİ İLE Özet PDF
Ediz ATMACA, Serpil EROL 299-311
YEREL YÖNETİMLERİN BÖLGESEL KALKINMADAKİ ETKİNLİĞİ: GÖLLER BÖLGESİ UYGULAMASI Özet PDF
Mustafa BİLGİN 313-330
İDARİ İŞLEMİN UNSURLARINDA TAKDİR YETKİSİNİN VARLIĞI SORUNU Özet PDF
Fatih KIRIŞIK, Nizamettin AYDIN 331-344
SIMULATION OF PROVIDING THE ELECTRIC NEED OF RESIDENCE BY THE USE OF THE WIND ENERGY IN İZMİR-TURKEY Özet PDF
H. Ahmet AKDENİZ, Faruk DURMAZ 345-368