Cilt 1, Sayı 1 (1996)

İçindekiler

Makaleler

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
Gültekin RODOPLU 1-6
BİLGİSAYARLI MUHASEBE ORTAMINDA BAĞIMSIZ DENETİM
Selman Aziz ERDEN 7-33
MUHASEBEDE AHLAK: FİKİR (DEĞER) AŞILAMAKSIZIN DEĞERLER EĞİTİMİ
Çev: Durmuş ACAR 35-52
ESKİ TÜRKLERDE DEVLET VE DEMOKRASİ ANLAYIŞI
Metin İŞÇİ 53-62
2000'Lİ YILLARA DOĞRU SERMAYE PİYASASI
Gültekin RODOPLU 63-75
DÜNYA İŞLETMELERİNİN JOINT VENTURE STRATEJİLERİ VE SİNERJİK YAKLAŞIM
Gürcan PAPATYA 77-86
SERMAYE PİYASALARININ BÜTÜNLEŞTİĞİ DÜNYAMIZDA TÜRK SERMAYE PİYASASI'NDA MUHASEBE DENETİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hayrettin USUL 87-98
PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİNDE SATIŞ TAHMİNLERİ VE ÇOKLU REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİNİN ETKİNLİĞİ
Hüsrev EROĞLU 99-115
MONTAJ HATLARI
Murat Kansu KARACA 117-128
DOĞAL KAYNAKLARIN VE ÇEVRENİN KORUNMASINDA ÖNEMLİ BİR TEHDİT UNSURU: EKOLOJİK BUNALIM VE SORUNUN KAPİTALİZMDEN KAYNAKLANAN SONUÇLARININ DÜNYANIN GELECEĞİNE ETKİLERİ
İsmail GÖKDAYI 129-150
DERNEKLERİN BİRLEŞMESİ
Tahir SARAÇ 151-170
CUMHURBAŞKANININ GERİ GÖNDERME YETKİSİ
Yüksel METİN 171-197
DEMOKRATİK EŞİTLİK İLKESİ
Cemal BALTACI 199-211
YENİ SAĞIN TEMSİLCİSİ OLARAK HAYEK VE DEMOKRASİ BAKIŞI
Süleyman GÜNGÖR 213-227
KÜRESEL MENKUL KIYMET TAKAS VE SAKLAMA SİSTEMİNDE EUROCLEAR'IN YERİ VE ÖNEMİ
Murat Ali DULUPÇU 229-256
ÖLÇEĞE GÖRE AZALAN GETİRİDE UZUN DÖNEM ORTALAMA MALİYETLERİN ARTMASI VE YÖNETİCİLERİN ETKİNLİĞİNİ YİTİRMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY 257-266
SABİT GELİRLER VE ENFLASYON
Mustafa BİLGİN 267-272
HAYEKÇİ YAKLAŞIMIN İKTİSADİ BOYUTU: KONJONKTÜR VE KRİZ TEORİSİ
Hakan RODOPLU 273-278
DEMOKRATİK PARLEMENTER SİSTEMİN BEŞİĞİ İNGİLTERE'NİN TARİHİNDEN İLGİNÇ ANEKDOTLAR
Ferruh TUZCUOĞLU 279-288
İLERİ ÜRETİM FELSEFELERİNDEN JIT'LE MALİYETLERİN KONTROLÜ VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI
Durmuş ACAR 289-300