Cilt 2, Sayı 2 (1997)

İçindekiler

Makaleler

THE RELATIONSOF TURKEY AND THE EUROPEAN UNION AND THE DEVELOPMENTS IN THE CUSTOMS UNION Özet PDF
İsmail AKTÜRK 1-7
REEL BOYUTLARIYLA TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KRİZ SÜREÇLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞ MEKANİZMALARI Özet PDF
Hüseyin AKYILDIZ 9-27
DOES FOREIGN AIDWORK ON ECONOMIC DEVELOPMENT OF DEVELOPING COUNTRIES Özet PDF
Ömer EROĞLU 29-50
ENDÜSTRİ DEVRİMİ VE EKONOMİK SONUÇLARININ ANALİZİ Özet PDF
A. Mesut KÜÇÜKKALAY 51-68
ON ENDOGENOUS GROWTH THEORY Özet PDF
Murat Ali DULUPÇU 69-76
FIRSAT MALİYETİ VE FIRSAT MALİYETİNİN İŞLETME YÖNETİMİ KARARLARINDA KULLANILMASI Özet PDF
Recep GÜNEŞ 77-94
PRİMAL-DUAL DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Özet PDF
Abdullah EROĞLU, İbrahim GÜNGÖR 95-108
MUHASEBE EĞİTİMİNDE AHLÂK ÖĞRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Çev. Durmuş ACAR 109-126
İŞLETMELERİN ÖRGÜTSEL VERİMLİLİĞE ULAŞMADA YETKİ DEVRİ SORUNU VE YÖNETİCİ ENGELİ -Motivasyon Kuramları Bağlamında- Özet PDF
Gürcan PAPATYA 127-146
MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE MALİ TABLOLAR İLKELERİNİN YÖNETİM MUHASEBESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Nilüfer TETİK 147-160
TAM ZAMANINDA ÜRETİM UYGULAMALARINDA FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİNİN YARARLI HALE GETİRİLMESİ Özet PDF
Durmuş ACAR, Nurhan PAPATYA 161-170
SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ÖRNEĞİNİN MEVSİMSEL VERİLERLE (1970:01 - 1994:04) ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: EŞBÜTÜNLEŞME Özet PDF
Hüseyin GÜRBÜZ, İbrahim HASGÜR 171-196
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MALİYETLEME SİSTEMLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR VE YENİ GELİŞMELER Özet PDF
Nurhan PAPATYA 197-208
TEKNOLOJİDE YENİ BİR UFUK: TEKNOPARKLAR Özet PDF
A. Cüneyt ÇETİN 209-217
TÜRK SERMAYE PİYASASI'NDA FAALİYET GÖSTEREN DIŞ DENETÇİNİN YASAL SORUMLULUĞU Özet PDF
Hayrettin USUL, Ö. Faik ÇETİNER 219-235
TÜRKİYE'DE TARIMSAL KİTLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ SORUNUNA KOOPERATİFÇİLİK MODELİ ÖNERİSİ Özet PDF
Adnan ERTAN 237-248
“SİYASAL KÜLTÜR”ÜN KAVRAMLAŞTIRILMASINDA KARŞILAŞILAN BAZI GÜÇLÜKLER Özet PDF
Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI 249-266
KINALIZÂDE ALİ EFENDİ'NİN SİYASET VE DEVLET ANLAYIŞI Özet PDF
Metin İŞÇİ 267-278
ANONİM ŞİRKETLERDE AZINLIĞIN HAKLI NEDENLERLE ŞİRKETİN FESHİNİ İSTEME HAKKI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Özet PDF
M. Fahrettin ÖNDER 279-299
ARACI KURUM VE ORGANLARININ SORUMLULUĞU Özet PDF
Metin TOPÇUOĞLU 301-322
SOĞUK SAVAŞIN SONU AMERİKAN İMPARATORLUĞU'NUN SONU MU? Özet PDF
Erol KURUBAŞ 323-342
MECLİS ESAS KOMİSYONLARININ ANAYASAYA UYGUNLUK DENETİMLERİ Özet PDF
Yüksel METİN 343-356
TÜRKİYE'DE KATMA BÜTÇE UYGULAMASI Özet PDF
İbrahim ACAR 357-376
KÜME ÖRTÜLEME PROBLEMİ VE BİR UYGULAMA Özet PDF
İbrahim GÜNGÖR, Abdullah EROĞLU 377-386