Cilt 3, Sayı 3 (1998)

İçindekiler

Makaleler

TÜRK İMALAT SANAYİİ SEKTÖRLERİNİN İHRACATA KATKISI Özet PDF
Hüseyin A. EGELİ 1-14
MODERNİZM-İKTİSAT-RETORİK VE METAFOR ÜZERİNE POST-EPİSTEMOLOJİK BİR DENEME Özet PDF
Murat Ali DULUPÇU 15-34
TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEMDE KADIN NÜFUSU VE KADIN İŞGÜCÜ İSTİHDAMINDAKİ GELİŞMELER Özet PDF
A. Mesud KÜÇÜKKALAY 35-44
KÜRESELLEŞME, REKABET VE SINIR-ÖTESİ BİRLEŞMELER: DAİMLER-BENZ VE CHRYSLER ÖRNEĞİ Özet PDF
Muzaffer AYDEMİR 45-54
TÜRKİYE'NİN CARİ İŞLEMLER DENGESİ VE YURT DIŞI İŞÇİ TRANSFERLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: ZAMAN SERİLERİ YAKLAŞIM11970-1995 Özet PDF
Murat KARAÖZ 55-62
ENTELLEKTÜEL SERMAYE KONSEPTİNİN İŞLETMECİLİK ANLAYIŞINDAKİ DÖNÜŞÜMLERİ Özet PDF
Ali AKDEMİR 63-72
TÜRK TRAKTÖR KULLANICILARININ MARKA TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA Özet PDF
Semra AYTUĞ, Tarkan KARADİBAK 73-80
İLERİ MALİYET YÖNETİM YAKLAŞIMI OLARAK HEDEF MALİYETLEME Özet PDF
Durmuş ACAR 81-95
DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE MEŞRUBAT SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE ÜRÜN BİLEŞİMİNİN BULUNMASI Özet PDF
Abdullah EROĞLU, Nuri ÖMÜRBEK 97-103
TAM SAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI İLE SINAV PLANLAMASI Özet PDF
İbrahim GÜNGÖR 105-112
İÇERİDEN ÖĞRENENLER TİCARETİ (INSIDER TRADING) VE TÜRKİYE'DE MUHASEBENİN YATIRIMCILARA BİLGİ SAĞLAMA SORUMLULUĞU Özet PDF
Fehmi KARASİOĞLU 113-122
VİZYON: HAYALVE GERÇEK ARASINDAKİ GERİLİM -Eleştirel BirYaklaşım Denemesi- Özet PDF
Gürcan PAPATYA 123-134
EŞLERİN BEYAZ EŞYA, MOBİLYA VE GİYSİ SATIN ALMA ÖNCESİ KARAR SÜREÇLERİNDEKİ ROLLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Özet PDF
Veysel YILMAZ, Zeki YILDIZ, Hüseyin GÜRBÜZ 135-146
TÜRKİYE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TURİZM EĞİTİMİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE SANAL YÖNTEMLERİN ROLÜ Özet PDF
Ertuğrul BAYER 145-156
EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİNDE İŞÇİ ÇIKARIMLARINA ALTERNATİF BİR ÖNERİ: ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ Özet PDF
Murat KAYALAR 157-162
BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTLARIYLA YABANCILAŞMA Özet PDF
Hüseyin AKYILDIZ 163-176
TANZİMAT FERMANI'NIN TOPLUMSAL YANSIMASI Özet PDF
Mehmet AKTEL 177-184
1982 ANAYASASI ÇERÇEVESİNDE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI Özet PDF
Vahdettin AYDIN 185-198
SEVR SÜRECİNDE YAPILAN ULUSLARARASI TOPLANTILARDA KÜRT KONUSU VE İNGİLTERE'NİN POLİTİKASI Özet PDF
Erol KURUBAŞ 199-212
TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM): A COMMUNICATION PERSPECTIVE Özet PDF
Asım BALCI 213-222
SİYASİ PARTİ KAPATMA DAVALARINDA ORTAYA ÇIKAN ÖN SORUNLAR Özet PDF
Yüksel METİN 223-236
HALK FIRKASI'NDA DÖNÜM NOKTASI: III. BÜYÜK KONGRE'NİN TÜRK BASININA BAZI YANSIMALARI Özet PDF
Murat OKÇU 237-250
Sosyal Refah Devleti ve Değişim Özet PDF
Ramazan GÖKBUNAR, Birol KOVANCILAR 251-266
KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN FİNANS PİYASALARI ÜZERİNE ETKİSİ Özet PDF
İbrahim Attila ACAR, Ali YAVUZ 267-280