Cilt 4, Sayı 4 (1999)

İçindekiler

Makaleler

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE -GSMH AÇIKLARININ ANALİZİ- Özet
Recep KÖK 1-14
KÜRESELLEŞMEDE MARJİNALLEŞEN ULUSAL EKONOMİ Özet
Murat Ali DULUPÇU 15-32
DEVLETİN BÜYÜMESİ VE EKONOMİK SONUÇLARI Özet
Ömer EROĞLU 33-46
REAPPRAISING THE PURCHASING DEPARTMENTS FUNCTION: THE INFLUENCE OF PARTNERSHIP SOURCING PRACTICES Özet
Hasan K. GÜLEŞ 47-58
TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANI Özet
Ramazan KILIÇ 59-74
TÜRKİYE'DE ENFLASYONLA MÜCADELEDE TOPLUMSAL UZLAŞMANIN ETKİNLİĞİ Özet
Zeynep KARAÇOR 75-80
TÜRK ELEKTRİK-ELEKTRONİK SANAYİİ SEKTÖRÜNDE KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Özet
M. Hulusi DEMİR, Özlem İpekgil DOĞAN 81-96
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE YÖNETSEL ZAMAN Özet
Nihat KARAKOÇ 97-100
YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİK ARAYIŞLARI: ÖĞRETME VE ÖĞRENME Özet
Saim AKKAYA 101-124
MUHASEBE MESLEĞİNDE MESLEK AHLAKININ YERİ VE ÖNEMİ Özet
Fikret OTLU 125-142
İŞLETMELERİN STRATEJİK VİZYONU: GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME MANEVRALARI VE EYLEM PLANLARI Özet
Gürcan PAPATYA, Köksal HAZIR 143-166
GÜCÜN ÖRGUT YÖNETİMİNDE ETKİLERİ Özet
Recep YÜCEL 167-179
İŞLETMELERDE VERİTABANINA DAYALI PAZARLAMA SÜRECİ VE MÜŞTERİ FARKLILAŞTIRMA MATRİSİ EKSENİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ Özet
Hulusi DOĞAN 181-194
KENT YÖNETİMİNE KATILIM KATILIMIN BİR BOYUTU OLARAK ETKENLİK DUYGUSUNUN KONYA ÖRNEĞİNDE ANALİZİ Özet
Orhan GÖKÇE, Gülise GÖKÇE, M. Akif ÇUKURÇAYIR 195-202
YÖNETİM VE HUKUK AÇISINDAN TÜRKİYE'DE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Özet
Orhan GÖKÇE, Adem ÖĞÜT 203-220
2000'Lİ YILLARDA ASYA PASİFİK BÖLGESİNDE BÜYÜK GÜÇ ETKİLEŞİMİ VE BAZI MÜMKÜN GELİŞMELER -1 - Özet
Mehmet Sami DENKER 221-232
HALKA AÇIK VE HALKA KAPALI ANONİM ORTAKLIKLARDA TEMETTÜ VE BEDELSİZ HİSSE SENEDİ DAĞITIMINDAKİ FARKLILIKLAR Özet
Şefika DEMİRKAN 233-238
ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN GELİŞMELER VE SUÇLULARIN İADESİ HUKUKUNA ETKİSİ Özet
Faruk TURHAN 239-258
SİYASAL KATILMA VE CİNSİYET ROLLERİ: KONYA VE YÖRESİ ÖRNEK UYGULAMASI Özet
H. Hakan AFACAN 259-268
KAMU KURUMLARINDA İŞGÖRENLERİN MOTİVASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet
Gülise GÖKÇE 269-276
ÇEVRE VERGİLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİSİ Özet
İhsan GÜNAYDIN 277-292
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BÜTÇE AÇIKLARI Özet
Haluk EGELİ 293-303