Cilt 6, Sayı 1 (2001)

İçindekiler

Makaleler

SUBSİDİARİTE İLKESİ (İKİNCİLLİK İLKESİ) VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Özet PDF
Envert BOZKURT, Mehmet ÖZCAN 1-21
YÖNETİMDE BİR İHMAL KONUSU OLARAK GÜÇ VE GÜÇ YÖNETİMİ -II- Özet PDF
Sabahat BAYRAK 23-42
ECONOMICORDER QUANTITYMODEL WITH SHORTAGES BACKORDERED UNDER INFLATION AND TIME VALUE OF MONEY Özet PDF
Abdullah EROĞLU 43-54
İŞLETMELERİN KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKALARI VE FİRMA DEĞERLİLİĞİNİN VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİSİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM Özet PDF
Yusuf DEMİR 55-71
ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: ÇOK AMAÇLI KARAR VERME YAKLAŞIMI Özet PDF
Ediz ATMACA, Serpil EROL 73-86
YENİ BİR MÜDAHALE ŞEKLİ "İNSANİ MÜDAHALE" Özet PDF
Hasan DURAN 87-94
TÜRKİYE'NİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİNDE DIŞ BORÇ ÇIKMAZI Özet PDF
Mehmet KARA 95-110
GÖLLER BÖLGESİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERİN FİNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Özet PDF
İsmail BEKÇİ, Hayrettin USUL 111-125
ÖRGÜTLERİN AİLE YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE AİLE DOSTU ÖRGÜT YAPILARI Özet PDF
İlker H. ÇARIKÇI 127-138
ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİNE AİT BİR UYGULAMA Özet PDF
Mehmet ERYAVUZ, Cevriye GENCER 139-155
HEKİMLERİN AHLAKİ DEĞERLERİ İLE MESLEK ETİĞİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Özet PDF
Aslı YÜRÜTÜCÜ, Hüseyin GÜRBÜZ 157-172
KİTAP İNCELEMESİ: GELECEĞİ GÖRMEK PAZARLAMA ARAŞTIRMASININ GÜCÜ Özet PDF
Ayşe ŞAHİN 173-181
GÜNEY AKDENİZ BÖLGESİ ULKELERFNDE KALKINMA VE KALKINMA SORUNLARI Özet PDF
Çev. Seyhun DOĞAN 183-194