Cilt 6, Sayı 2 (2001)

İçindekiler

Makaleler

KIBRIS CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SORUNU Özet PDF
M. Sami DENKER 1-14
USINGPERFORMANCE INDICATORS INPUBLIC ADMINISTRATION: LESSONS FROM THE BRITISH EXPERIENCE Özet PDF
Hamza ATEŞ 15-27
GÜLBİRLİK ORTAKLARININ KOOPERATİF ORTAK İLİŞKİSİ YÖNÜNDEN ANALİZİ Özet PDF
Adnan ERTAN, Ahmet TURAN 29-43
ULUSLARARASIHUKUKTA GEMİ KAYNAKLI KİRLENME VE DEVLET GEMİLERİNİN EGEMENLİKTEN DOĞAN BAĞIŞIKLIĞI Özet PDF
M. Akif KÜTÜKÇÜ 45-65
DROITCOMMUNAUTAmEETMUTATION DE LA NOTION DE SERVİCE PUBLIC APPLIQUEE AUX ENTREPRISES ECONOMIQUES PUBLIQUES (EEP) TURQUES Özet PDF
Mehmet Hanifi BAYRAM 67-88
PORTFÖY SEÇİMİ PROBLEMİNE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI Özet PDF
İsmail BEKÇİ, Abdullah EROĞLU, Hayrettin USUL 89-107
HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER VE MALİ SEKTÖR ÜZERİNE İMKB'DE BİR UYGULAMA Özet PDF
Yusuf DEMİR 109-130
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE MÜDAHALE Özet PDF
Hasan DURAN 131-142
L'ARMEE : LA CLE DE VOÛTE DE LA REPUBLIQUE TURQUE Özet PDF
Ramazan İZOL 143-156
POLİTİK KONJONKTÜR DALGALANMALARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI (1950 - 2000) Özet PDF
Sara ONUR 157-184
TEK AŞAMALI HAZIRLIK ZAMANLI PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ Özet PDF
Bahar ÖZYÖRÜK, Serpil EROL 185-191
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE ETKİ ALANLARI Özet PDF
Mehmet AKTEL 193-202
VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BAZI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARININ PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Mehmet Emin BAYSAL, Bilal TOKLU 203-220
ALTHUSSER'DE İDEOLOJİ KAVRAMI Özet PDF
Süleyman GÜNGÖR 221-231
İRADE SAVAŞI: ALTINCI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Özet PDF
Murat OKÇU, Mehmet AKTEL 233-251