Cilt 7, Sayı 1 (2002)

İçindekiler

Makaleler

DOĞAL AFETLERİN EKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: 1999 YILINDA TÜRKİYE'DE MEYDANA ÇELEN DEPREMLER VE ETKİLERİ Özet PDF
İsmail AKTÜRK, Mesut ALBENİ 1-18
TÜRK CUMHURİYETLERİNİN ENTEGRASYONU: FIRSATLAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Özet PDF
Geybulla GEYBULLAYEV, Erol KURUBAŞ 19-45
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRKİYE Özet PDF
Enver BOZKURT, Süleyman DOST 47-74
İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE STRATEJİK SEKTÖREL EĞİTİM ORGANİZASYONLARI MODELİ Özet PDF
Hasan İBİCİOĞLU 75-83
KUSURLU ÜRÜNLER İÇEREN ÜRETİM PARTİLERİ İÇİN, ENFLASYON VE PARANIN ZAMAN DEĞERİ ETKİLERİ ALTINDA BİR EKONOMİK SİPARİŞ MİKTARI MODELİ Özet PDF
Abdullah EROĞLU 85-97
YÜKSEK ÖCRETİM'DE ÖĞRENCİ DOYUMU: KURAMSAL BİR ÇERÇEVE VE CÖRCÜL BİR Özet PDF
Yaprak GÜLCAN, Yeşim KUŞTEPELİ, Ceyhan ALDEMİR 99-114
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNDE ORTAYA ÇIKAN YÖNELİM VE TEPKİLER Özet PDF
Mevlüt KARABIÇAK 115-131
SERBEST BÖLGE UYGULAMALARININ DIŞ TİCARETE ve YABANCI SERMAYEYE KATKILARI Özet PDF
Naci KARADUMAN, Zafer YILDIZ 133-152
11 EYLÜL: POST-MODERN SAVAŞIN MİLADI YA DA DIŞ POLİTİKA MÜCADELELERİNİN GÖRÜNMEYEN BOYUTU Özet PDF
Haluk ÖZDEMİR 153-173
TÜRKİYE'DE MALİ DİSİPLİNSİZLİĞİN YAPISAL TEMELLERİ Özet PDF
Mustafa SAKAL 175-198
VARDİYALI VE VARDİYASIZ ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ GÜÇLÜĞÜNÜ AYIRT EDİCİ DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ Özet PDF
İhsan YÜKSEL 199-210
W.S. JEVONS AS THE FOUNDER OF MODERN ECONOMICS Özet PDF
Levent AYTEMİZ 211-228
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE KRİZ DÖNEMİNE ÖZGÜ FİNANSMAN SORUNLARI VE ALTERNATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ - GÖLLER BÖLGESİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Özet PDF
İlker H. ÇARIKÇI, İsmet TİTİZ, A. Hüsrev EROĞLU 229-239
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ Özet PDF
Muzaffer DEMİRBAŞ, Musa TÜRKOĞLU 241-264
TRANSAKSİYONEL ANALİZİN ETKİLİ TAKIM OLUŞTURMADA KULLANILMASI Özet PDF
Murat KAYALAR 265-275
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ'LER) İN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ VE BÖLGESEL KALKINMADA KOBİ TEMELLİ STRATEJİLER Özet PDF
Musa TÜRKOĞLU 277-300
EUROPEAN UWON STRUCTURALFUNDS Özet PDF
Ergüder CAN 301-309