Cilt 13, Sayı 3 (2008)

İçindekiler

Makaleler

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİK PROSES VE ÜNİVERSİTE TERCİH SIRALAMASINDA UYGULANMASI Özet PDF
Ali GÖKSU, İbrahim GÜNGÖR 1-26
DEVRESEL DALGALANMALARDA OPTİMAL MALİ VE PARASAL POLİTİKALARA RAMSEYCİ YAKLAŞIM Özet PDF
Hacer OĞUZ 27-48
LİDERLİK ALGILAMALARINDA EĞİTİM VE CİNSİYET FAKTÖRÜ: MERSİN İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet PDF
Cemile ÇELİK, Önder SÜNBÜL 49-66
İÇ DENETİM HİZMETLERİNİN DIŞARIDAN SATIN ALINMASI KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BAZI NİTELİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ Özet PDF
Engin DİNÇ, Bilal GEREKAN 67-88
TÜRKİYE’DE PARA İKAMESİ VE TERS PARA İKAMESİNİN DÖVİZ KURU ARACILIĞIYLA SENYORAJ GELİRİ ÜZERİNE ETKİSİ Özet PDF
H. Mehmet TAŞÇI, Burak DARICI 89-104
SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Nuri ÖMÜRBEK, Fatma Gül ALTIN 105-127
DUYGUSAL BAĞLILIK ile İŞ TATMİNİ ve İŞ TATMİNİNİN ALT BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANALİZ ETMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Özet PDF
Öznur AŞAN, Kubilay ÖZYER 129-151
MENŞE ÜLKE ETKİSİNİN TÜKETİCİ ALGILAMALARI VE DAVRANIŞLARINA YANSIMALARI: İNGİLTERE PAZARINDA TÜRK VE ALMAN MARKALARININ KARŞILAŞTIRILMASI Özet PDF
Sima NART 153-177
DUYGUSAL ZEKÂ, BİREYLERARASI ÇATIŞMAYI ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİYLE İLİŞKİLİ MİDİR? SCHUTTE’NIN DUYGUSAL ZEKÂ ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Özet PDF
Şebnem ASLAN 179-200
TÜRK MEVZUATININ SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN 87 SAYILI ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİ’NE UYUM SORUNU Özet PDF
A. Utku ERDAYI 201-226
TÜKETİCİLERİN SÜT TERCİHİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Gamze ÖZEL 227-240
İŞGÖREN VERİMLİLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI Özet PDF
Sedat YUMUŞAK 241-251
YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Ali CAN, Hasan İBİCİOĞLU 253-275
REKABETÇİ AVANTAJ YARATMA ÇERÇEVESİNDE KOBİ’LERDE E-TİCARET VE E-TİCARETİN STRATEJİK KULLANIMI Özet PDF
Didar Büyüker İŞLER 277-291
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN HASTANELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYGUNLUĞUNUN TESTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Ali CAN 293-307
HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ KOBİ’LERE YÖNELİK ELEKTRONİK TİCARET VE SANAL GİRİŞİMCİLİĞİN MODELLENMESİ Özet PDF
Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ 309-326
AB SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARININ KARŞILAŞABİLECEKLERİ TEMEL SORUN ALANLARI Özet PDF
Fatma ÖZMEN 327-340
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ANAYASA HAZIRLIK VE ONAY SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet PDF
Hasan ERDOĞAN 341-368
POSTMODERN ANLAYIŞTA SİYASET VE KİMLİK Özet PDF
Nedret ÇAĞLAR 369-386