Cilt 14, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

Makaleler

LİDERLİK DAVRANIŞI VE TOPLUMSAL NORM İLİŞKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Özet PDF
Hasan İBİCİOĞLU, H. İbrahim ÖZMEN, Sebahattin TAŞ 1-23
TEORİK VE FONKSİYONAL AÇIDAN TOPLUMSAL KURUMLAR VE KURUMLARARASI İLİŞKİLER Özet PDF
Mimar TÜRKKAHRAMAN 25-46
FİRMA BÜYÜME PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet PDF
Murat KARAÖZ, Hakan DEMİRGİL 47-68
ANKARA İÇİN OPTİMAL HASTANE YERİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE MODELLENMESİ Özet PDF
Özlem AYDIN, Selahattin ÖZNEHİR, Ezgi AKÇALI 69-86
BİLGİ YÖNETİMİNDE LİDERLİĞİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME Özet PDF
Selen DOĞAN, Selçuk KILIÇ 87-111
CLASSIFICATION OF DOMESTIC AND FOREIGN COMMERCIAL BANKS IN TURKEY BASED ON FINANCIAL EFFICIENCY: A COMPARISON OF DECISION TREE, LOGISTIC REGRESSION AND DISCRIMINANT ANALYSIS MODELS Özet PDF
Ali Sait ALBAYRAK 113-139
FROM ACCOUNTING SCANDALS TO GLOBAL CRISIS Özet PDF
Cengiz YILMAZ, Cemal ELİTAŞ, Mehmet ERKAN 141-156
THE USE OF DATA MINING TECHNIQUES IN DETECTING FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENTS: AN APPLICATION ON MANUFACTURING FIRMS Özet PDF
H. Ali ATA, İbrahim H. SEYREK 157-170
ETİK, KURUMSAL İTİBAR VE KURUMSAL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK İLK 500 İŞLETME İÇİNDE YAPILMIŞ BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Halil SAYLI, Veysel AĞCA, Duygu KIZILDAĞ, Özlem YAŞAR UĞURLU 171-180
ÇEVRESEL RAPORLAMA REHBERLERİ VE İŞLETME ÇEVRESEL RAPORLARINDA AÇIKLANMASI GEREKEN BİLGİLER Özet PDF
Hikmet ULUSAN 181-206
AN EMPIRICAL RESEARCH FOR LEADERSHIP PERCEPTIONS OF ADMINISTRATORS IN SCHOOLS OF AYDIN NATIONAL EDUCATION HEADSHIP Özet PDF
Hulusi DOĞAN 207-222
İL BELEDİYE WEB SİTELERİNİN İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Mehmet AKTEL 223-240
ÇEVRESEL MALİYETLERİN MAMULLERE YÜKLENMESİNDE KULLANILAN DAĞITIM ANAHTARLARININ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA Özet PDF
Murat ESMERAY, Şükran GÜNGÖR TANÇ 241-260
USING ASSOCIATIONS TO CREATE POSITIVE BRAND ATTITUDE FOR GENERATION Y CONSUMERS: APPLICATION IN FASHION RETAILING Özet PDF
Müge YALÇIN, İrem EREN ERDOĞMUŞ, Şule DEMİR 261-276
SHEIN’IN KARİYER ÇAPALARI PERSPEKTİFİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Orhan ADIGÜZEL 277-292
MECLİS-İ MEB’USÂN ZABIT CERİDELERİ (1293=1877) ÜZERİNDEN TÜRK BELEDİYECİLİĞİNİ ANLAMAK Özet PDF
Yakup ALTAN 293-310
SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİNDE EKONOMİK DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ OLARAK MALİYET-ETKİLİLİK ANALİZİ Özet PDF
Zafer ÇALIŞKAN 311-332
FARKLI SEKTÖRLERDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERDE ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI: KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP’TE BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Abdullah SOYSAL 333-359
THE EFFECTS OF KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY VARIABLES ON TERMS OF TRADE Özet PDF
Ali ŞEN, Fatih ÇELEBİOĞLU, Hüseyin ALTAY 361-374
İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN GELECEKTEKİ FİYATLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ Özet PDF
Özcan ASİLKAN, Sezgin IRMAK 375-391
OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETSEL ETKİNLİK VE 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Özet PDF
Serkan BERTAN 393-406
PERAKENDECİLERİN ÖLÇEĞİNDEKİ BÜYÜMENİN SEBEPLERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI Özet PDF
Volkan GÜRSEL 407-423
ÜRÜN KALİTESİNİN BELİRLENMESİNDE GENELLEŞTİRİLMİŞ MODUS PONENS YAKLAŞIMI VE YONGA LEVHA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özet PDF
İbrahim Halil ÖZDAMAR 425-431
TÜKETİCİLERİN KIRMIZI ET SATIN ALIM YERLERİ TERCİHLERİNİN ANALİZİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Özet PDF
Özge Okşan TOSUN, Selim Adem HATIRLI 433-445
STRESİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ : BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Tolga ERDOĞAN, A. Sinan ÜNSAR, Necdet SÜT 447-461