Cilt 14, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

Makaleler

VERGİ AHLÂKININ SOSYAL VE KÜLTÜREL BELİRLEYENLERİ Özet PDF
Mehmet TOSUNER, İhsan Cemil DEMİR 1-15
AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK İMALAT SANAYİİNİN REKABET GÜCÜNDEKİ DEĞİŞİMLER Özet PDF
Levent KÖSEKAHYAOĞLU, Gökhan ÖZDAMAR 17-30
VERİ MADENCİLİĞİ: KARAR AĞACI ALGORİTMALARI VE İMKB VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Özet PDF
Ali Sait ALBAYRAK, Şebnem KOLTAN YILMAZ 31-52
TÜRKİYE’DE HİZMETLER SEKTÖRÜNDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR Özet PDF
Bekir GÖVDERE 53-68
SİYASAL REJİM SINIFLAMALARININ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ÜZERİNE Özet PDF
Hasan BURAN 69-97
TURİZM TALEBİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ VE ZAMAN SERİSİ YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: ANTALYA İLİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA Özet PDF
Murat ÇUHADAR, İbrahim GÜNGÖR, Ali GÖKSU 99-114
SEKTÖR FARKLILIKLARININ FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB İMALAT SANAYİ FİRMALARINDA BİR UYGULAMA Özet PDF
İbrahim H. EKŞİ, Yavuz AKÇİ 115-126
FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN HİSSE SENEDİ FİYATLARINA ETKİSİ Özet PDF
Mehmet GENÇTÜRK 127-136
ULUSLARARASI YABANCI SERMAYE AKIMLARININ TÜRKİYE EKONOMİSİNİN KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Özet PDF
Mevlüt KARABIÇAK 137-149
1990’LARDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE KİTLE TURİZMİNİN GELİŞİMİ VE ALTERNATİF YÖNELİMLER Özet PDF
Onur GÜLBAHAR 151-177
TARİHSEL RİSKE MARUZ DEĞER (RMD) FİNANSAL RİSKLERİ AÇIKLAMADA YETERLİ MİDİR ? Özet PDF
Cantürk KAYAHAN, Yusuf TOPAL 179-198
GÜMRÜK BİRLİĞİ, TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE TİCARETİNDE ÜLKE YOĞUNLAŞMASINI DEĞİŞTİRDİ Mİ? Özet PDF
Dilek SEYMEN 199-220
ÇOK DÜZLEMLİ AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇEVRE POLİTİKASI ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: SEKTÖREL KOORDİNASYON VE BÖLGESELLİK Özet PDF
Fikret MAZI 221-237
THE EFFECT OF INDIVIDUAL CAREER PLANNING ON JOB SATISFACTION: A COMPARATIVE STUDY ON ACADEMIC AND ADMINISTRATIVE STAFF Özet PDF
Murat KAYALAR, N. Metin ÖZMUTAF 239-254
GİRİŞİMCİLİK DEĞERLERİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Müjdelen YENER, Sinem Ergun AYKOL 255-271
AVRUPA BİRLİĞİ: YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER Özet PDF
Uysal KERMAN 273-286
PERFORMANS DEĞERLEMEDE EVA VE MVA ÖLÇÜTLERİ: BU ÖLÇÜTLER AÇISINDAN İMKB VE NYSE’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Özet PDF
Ali BAYRAKDAROĞLU, Ulaş ÜNLÜ 287-312
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YİYECEK – İÇECEK MALİYET ANALİZİ Özet PDF
Saliha Başak ERDİNÇ 313-330
KÜLTÜRLERARASI ADAPTASYON ENVANTERİ (CROSS CULTURAL ADAPTABILITY INVENTORY-CCAI) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Ayşegül KARAEMİNOĞULLARI, Altan DOĞAN, Serdar BOZKURT 331-349
ÖDEMELERDE GECİKMEYE İZİN VERİLMESİ DURUMU ALTINDA EKONOMİK SİPARİŞ VE ÜRETİM MİKTARI MODELLERİ LİTERATÜR TARAMASI Özet PDF
Harun SULAK, Abdullah EROĞLU 351-368
SOSYAL DEVLETTEN KÜRESEL DEVLETE: TÜRKİYE’DE KAMU ÇALIŞANLARI VE TEMEL HAKLAR Özet PDF
Bülent KARA 369-386
İKİ ÖLÇÜTLÜ ZAMANA-BAĞIMLI ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİ Özet PDF
Tamer EREN 387-394
HİSSE SENETLERİNİN KORELASYON UZAKLIKLARINA DAYALI OLARAK KÜMELENMESİ Özet PDF
Sezgin IRMAK, Koray ÇETİN 395-406
İZMİR’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL BİR ARAŞTIRMA Özet PDF
Aslı SUNER, Ali Rıza FİRUZAN, Yusuf Yüksel AYVAZ 407-424