Yazar Detayları

AŞAN, Öznur

  • Cilt 13, Sayı 3 (2008) - Makaleler
    DUYGUSAL BAĞLILIK ile İŞ TATMİNİ ve İŞ TATMİNİNİN ALT BOYUTLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ANALİZ ETMEYE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
    Özet  PDF