Yazar Detayları

HASGÜR, İbrahim

  • Cilt 2, Sayı 2 (1997) - Makaleler
    SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ÖRNEĞİNİN MEVSİMSEL VERİLERLE (1970:01 - 1994:04) ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: EŞBÜTÜNLEŞME
    Özet  PDF