Yazar Detayları

ÇARIKÇI, İlker H.

  • Cilt 6, Sayı 1 (2001) - Makaleler
    ÖRGÜTLERİN AİLE YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE AİLE DOSTU ÖRGÜT YAPILARI
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2002) - Makaleler
    KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE KRİZ DÖNEMİNE ÖZGÜ FİNANSMAN SORUNLARI VE ALTERNATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ - GÖLLER BÖLGESİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA -
    Özet  PDF