Yazar Detayları

AKTÜRK, İsmail

  • Cilt 2, Sayı 2 (1997) - Makaleler
    THE RELATIONSOF TURKEY AND THE EUROPEAN UNION AND THE DEVELOPMENTS IN THE CUSTOMS UNION
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2002) - Makaleler
    DOĞAL AFETLERİN EKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: 1999 YILINDA TÜRKİYE'DE MEYDANA ÇELEN DEPREMLER VE ETKİLERİ
    Özet  PDF