Yazar Detayları

GÖKDAYI, İsmail

  • Cilt 1, Sayı 1 (1996) - Makaleler
    DOĞAL KAYNAKLARIN VE ÇEVRENİN KORUNMASINDA ÖNEMLİ BİR TEHDİT UNSURU: EKOLOJİK BUNALIM VE SORUNUN KAPİTALİZMDEN KAYNAKLANAN SONUÇLARININ DÜNYANIN GELECEĞİNE ETKİLERİ
    Özet