Yazar Detayları

TİTİZ, İsmet

  • Cilt 5, Sayı 2 (2000) - Makaleler
    KARAR ALMADA GELENEKSEL MALİYET YÖNETİMİ YAKLAŞIMINDA YAŞANAN GELİŞMELER VE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2002) - Makaleler
    KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE KRİZ DÖNEMİNE ÖZGÜ FİNANSMAN SORUNLARI VE ALTERNATİF PAZARLAMA STRATEJİLERİ - GÖLLER BÖLGESİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA -
    Özet  PDF