Yazar Detayları

BAYRAKDAROĞLU, Ali

  • Cilt 14, Sayı 1 (2009) - Makaleler
    PERFORMANS DEĞERLEMEDE EVA VE MVA ÖLÇÜTLERİ: BU ÖLÇÜTLER AÇISINDAN İMKB VE NYSE’NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
    Özet  PDF