Yazar Detayları

CAN, Ali

  • Cilt 13, Sayı 3 (2008) - Makaleler
    YÖNETİM VE YÖNETİCİLİK YÖNÜNDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Özet  PDF
  • Cilt 13, Sayı 3 (2008) - Makaleler
    ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN HASTANELERDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARINA UYGUNLUĞUNUN TESTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF