Yazar Detayları

GEREKAN, Bilal

  • Cilt 13, Sayı 3 (2008) - Makaleler
    İÇ DENETİM HİZMETLERİNİN DIŞARIDAN SATIN ALINMASI KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BAZI NİTELİKLER AÇISINDAN FARKLILIKLARIN ANALİZİ
    Özet  PDF