Yazar Detayları

BOZKURT, Envert

  • Cilt 6, Sayı 1 (2001) - Makaleler
    SUBSİDİARİTE İLKESİ (İKİNCİLLİK İLKESİ) VE AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÜNLEŞME SÜRECİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
    Özet  PDF