Yazar Detayları

MAZI, Fikret

  • Cilt 14, Sayı 1 (2009) - Makaleler
    ÇOK DÜZLEMLİ AVRUPA BİRLİĞİNDE ÇEVRE POLİTİKASI ENTEGRASYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: SEKTÖREL KOORDİNASYON VE BÖLGESELLİK
    Özet  PDF