Yazar Detayları

GÜRBÜZ, Hüseyin

 • Cilt 2, Sayı 2 (1997) - Makaleler
  SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ÖRNEĞİNİN MEVSİMSEL VERİLERLE (1970:01 - 1994:04) ANALİZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA: EŞBÜTÜNLEŞME
  Özet  PDF
 • Cilt 3, Sayı 3 (1998) - Makaleler
  EŞLERİN BEYAZ EŞYA, MOBİLYA VE GİYSİ SATIN ALMA ÖNCESİ KARAR SÜREÇLERİNDEKİ ROLLERİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (2001) - Makaleler
  HEKİMLERİN AHLAKİ DEĞERLERİ İLE MESLEK ETİĞİNİN İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ
  Özet  PDF