Yazar Detayları

EROĞLU, Hüsrev

  • Cilt 1, Sayı 1 (1996) - Makaleler
    PAZARLAMA PLANLAMASI SÜRECİNDE SATIŞ TAHMİNLERİ VE ÇOKLU REGRESYON VE KORELASYON ANALİZİNİN ETKİNLİĞİ
    Özet