Yazar Detayları

DOĞAN, Hulusi

  • Cilt 14, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    AN EMPIRICAL RESEARCH FOR LEADERSHIP PERCEPTIONS OF ADMINISTRATORS IN SCHOOLS OF AYDIN NATIONAL EDUCATION HEADSHIP
    Özet  PDF
  • Cilt 4, Sayı 4 (1999) - Makaleler
    İŞLETMELERDE VERİTABANINA DAYALI PAZARLAMA SÜRECİ VE MÜŞTERİ FARKLILAŞTIRMA MATRİSİ EKSENİNDE PAZARLAMA STRATEJİLERİ
    Özet