Yazar Detayları

ALBENİ, Mesut

  • Cilt 7, Sayı 1 (2002) - Makaleler
    DOĞAL AFETLERİN EKONOMİK PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ: 1999 YILINDA TÜRKİYE'DE MEYDANA ÇELEN DEPREMLER VE ETKİLERİ
    Özet  PDF