Yazar Detayları

ÖZCAN, Murat

  • Cilt 7, Sayı 2 (2002) - Makaleler
    İMKB'DA OCAK ETKİSİ, ETKİNİN SÜREKLİLİĞİ, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ ve PORTFÖY DENKLEŞTİRMESİ ÜZERİNE DENEYSEL BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF