Yazar Detayları

ESMERAY, Murat

  • Cilt 14, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    ÇEVRESEL MALİYETLERİN MAMULLERE YÜKLENMESİNDE KULLANILAN DAĞITIM ANAHTARLARININ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ VE BİR UYGULAMA
    Özet  PDF