Yazar Detayları

TÜRKOĞLU, Musa

  • Cilt 7, Sayı 1 (2002) - Makaleler
    KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ'NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ
    Özet  PDF
  • Cilt 7, Sayı 1 (2002) - Makaleler
    KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ'LER) İN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ VE BÖLGESEL KALKINMADA KOBİ TEMELLİ STRATEJİLER
    Özet  PDF