Yazar Detayları

PAPATYA, Nurhan

  • Cilt 2, Sayı 2 (1997) - Makaleler
    TAM ZAMANINDA ÜRETİM UYGULAMALARINDA FAALİYET TABANLI MALİYET SİSTEMİNİN YARARLI HALE GETİRİLMESİ
    Özet  PDF
  • Cilt 2, Sayı 2 (1997) - Makaleler
    KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MALİYETLEME SİSTEMLERİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR VE YENİ GELİŞMELER
    Özet  PDF