Yazar Detayları

ADIGÜZEL, Orhan

  • Cilt 14, Sayı 2 (2009) - Makaleler
    SHEIN’IN KARİYER ÇAPALARI PERSPEKTİFİNDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER DEĞERLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
    Özet  PDF