Yazar Detayları

DEMİR, Yusuf

  • Cilt 6, Sayı 1 (2001) - Makaleler
    İŞLETMELERİN KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKALARI VE FİRMA DEĞERLİLİĞİNİN VERGİ UYGULAMALARI İLE İLİŞKİSİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM
    Özet  PDF
  • Cilt 6, Sayı 2 (2001) - Makaleler
    HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN İŞLETME DÜZEYİNDEKİ FAKTÖRLER VE MALİ SEKTÖR ÜZERİNE İMKB'DE BİR UYGULAMA
    Özet  PDF