Yazar Detayları

varol, simge

  • Cilt 16, Sayı 1 (2009) - Araştırma Makaleleri
    Isparta ilinde koroner arter ektazisinin demografik özellikleri ve hastalığın bölgesel dağılımının coğrafi bilgi sistemleri ile gösterilmesi
    Özet  PDF