SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

ISPARTA İLİ TURİZMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Musa TÜRKOĞLU, Bekir GÖVDERE, Çetin MEYDAN

Özet


Özet

Bu çalışmada İsparta ili turizmi analiz edilmektedir. İldeki turizmin mevcut durumu ortaya konulmakta, il turizmin sorunlarına değinilmekte, İsparta ili turizmin gelişmesi açısından sahip olduğu alternatif turizm türleri ele alınmakta ve buradan hareketle de, çözüm önerileri getirilmektedir. Eldeki bulgulara göre, il turizminin başlıca sorunları; alternatif turizm türlerinden yararlanamaması, tur organizasyonlarının yetersiz olması, turizmin mevsimsellik özelliği taşıması, konaklama süresinin kısa olmasıdır. Söz konusu sorunların çözümlenmesi için de; kültür ve inanç turizmini temel alan, alternatif turizm türlerini hayata geçiren, yerli turistlere odaklanan bir turizmpolitikasının uygulanması uygun görülmektedir.

Anahtar kelimeler: İsparta ili turizmi, turizm sorunları, alternatif turizmfırsatları.

The Problems And The Resolution Proposals Of The Tourism In İsparta Abstract

In the study the tourism in İsparta is analyzed. The current circumstance of the tourism in İsparta is discussed, the problems of city tourism are examined, the alternative tourism kinds, in order to develop the city, are handled and in this framework the resolution are proposed. According to the veritiesfound, the problems of the city tourism are; inability to capitalize from different kinds of tourism, insufficiency of tour organizations, the seasonality of tourism, the shortness of the accommodation period. In order to solve the problems of the city tourism; a tourism policy that is constructed on culture and creed-tourism, considers different types of tourism andfocuses on domestic tourists should be applied.

Keywords:Tourism in İsparta, the problems of tourism, alternative tourism opportunities.

Tam Metin: PDF