SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

DİNLERARASI DİYALOGLA İLGİLİ FELSEFİ BİR MODEL ÖNERİSİ: John B. Cobb’un Süreç İlahiyatı

Mevlüt ALBAYRAK

Özet


Özet

Çoğulcu bir dünyada yaşıyoruz. Politikadan, ekonomiye, kitle iletişiminden yerel ilişkilere her alanda birbirinden ayrılmaz bağlarla bağlıyız. Bu bağlantıdan din bağımsız olamaz. Bu çalışma bu bağlantısallığı, Hıristiyan süreç dinfelsefecisi John B. Cobb, Jr’ın “Kaostan Düzene: Dinlerarası Diyalogla İlgili Felsefi Bir Model” isimli çalışmasıyla tanımlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimler: Diyalog, çoğulculuk, Kur’an, süreç felsefesi, Dinlerarası Diyalog, Felsefi Model.
An Offer Of Philosophical Model About Interreligional Diaologue

Abstract

Our country and especially our world has become pluralistic age in terms of politics, the economy, and information technology. This is also true for relationships among world religions, especially Islam and other world religions. Cultural, political and economic relationships have a religious dimension in every ages. This article aims at “A philosophical Model of Interreligious Dialogue” in according to John B. Cobb’sprocessphilosophy of religion.

Key Word: Dialogue, Plurality, Process Philosophy, A philosophical Model, Interreligious Dialogue, Qur’an.

Tam Metin: PDF