SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

OSMANLI YÖNETİM SİSTEMİNDE ŞEYHÜLİSLAMLIK KURUMU -SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME-

Kemaleddin TAŞ

Özet


Özet

Bu makale, Şeyhülislamlık kurumunun Osmanlı Devleti içerisindeki tarihi gelişim sürecini, görev vefonksiyonlarını sosyolojik olarak anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Şeyhülislamlık, büyük ölçüde dini normların egemen olduğu Osmanlı devlet ve toplum hayatında gerek dini ve siyasi alanda, gerekse idari alanda çok önemlifonksiyonlar görmüştür. Bu bağlamda da, devlet yönetiminin ve sosyal hayatın en dikkat çekicifigürü olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şeyhülislamlık Kurumu, Osmanlı Devleti, Kadı, Müftü,

Medrese.

Institution Of Sheikh Vl-Islam In The OttomanAdministration System -A Sociological Analysis-

Abstract

This article tries to understand and explain the historical development process, tasks andfunctions of Institution of Sheikh ul-Islam in Ottoman Empirefrom sociological point of view. The Institution of Sheikh ul-Islam has had a very important function for both Ottoman Empire and social life, which are mostly dominated by religious norms; religious and political fields and administrative issues. Also in this context, it has become the most remarkable figure of administration and social life.

Key Words: Institution of Sheikh ul-Islam, Ottoman Empire, Cadi, Mufti, Moslem Theological School.

Tam Metin: PDF