SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 1 (2005)

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE BELEDİYELERİN FİNANSMAN SORUNLARINA BAKIŞ

Ramazan ARMAĞAN, Mehmet AKTEL

Özet


Özet

20. yüzyılın son çeyreğinde etkisini yoğun biçimde gösteren küreselleşme süreci, her alanda olduğu gibi kamu yönetiminde de kendisini hissettirmiştir. Özellikle 1980’li yıllarla birlikte merkezi yönetim anlayışı tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de sorgulanmaya başlamış ve bu konuda yeni anlayışlar gündeme gelmiştir. Günümüz kamu yönetimindeki yeni gelişmeler; yetki kullanımında her şeyin merkezi yönetim kontrolünde yukarıdan aşağıya bir yetki devredilmesi yerine, “yerellik ilkesi ” ağırlıklı bir sistemi önplana çıkarmıştır.

Çalışmanın içeriğinde, yerel yönetim birimleri arasında günlük yaşamda halk ile en çok karşı karşıya olan belediye yönetimlerinin merkezi yönetim ile mali ilişkileri ele alınmakta ve mali kaynak sorunlarının çözüm yollarının yeni yerel yönetimler reformu yasa tasarısı kapsamında bir durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yerel Yönetimler ( Local Governments), Belediyeler (Municipalities), Küreselleşme (Globalization), Mali İlişkiler (Fiscal Relations), Yerellik (LocalAutonomy)
The Financial Problems Of The Municipalities During The Process Of Globalization

Abstract

Theforces of Globalization seem to influence public administration as it has been having impact on every aspect of our lives in the last quarter of the 20 th century. Since the 1980’s the role of central governments has experienced important changes not only in the world but also in Turkey. The rule of Local autonomy seem to have become dominant as opposed to the rule of central government.

This study analyzes financial relations between local administrations and central government. It also tries to develop solutions to the financial problems of local governments and examines what the new public finance reform offer, for municipalities.

Tam Metin: PDF