Dergi iletişimi için

Posta adresi

Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
32260 Isparta / TÜRKİYE

Birincil iletişim için

Bilender PAŞAOĞLU
Telefon: 0 246 211 40 99
E-posta: bilenderpasaoglu@sdu.edu.tr

Destek iletişimi için

Mehmet Akif YETİM
Telefon: 0 246 211 43 17
E-posta: akifyetim@sdu.edu.tr