SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

TWO NEW LIGNICOLOUS FUNGI ADDITIONS TO TURKEY MYCOTA

Hasan Hüseyin DOĞAN

Özet


Abstract: Two rare wood decaying fungi were collected in Cocakdere district (Mersin-Arslanköy). Crustoderma dryinum was determined on Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica while Kavinia alboviridis was determined on Abies cilicica subsp. cilicica. The genera are new for Turkey mycota. The map showing collection site and line drawings of the fungi micromorphology are given.

Key words: Crustoderma, Kavinia, new records, lignicolous fungi, Turkey

TÜRKİYE MYCOTA’SINA İKİ YENİ LİGNİKOLOZ MANTAR İLAVESİ

Özet: Cocakdere yöresinden (Mersin-Arslanköy) iki nadir odun tahripçisi mantar toplandı. Crustoderma dryinum Pinus nigra subsp. nigra var. caramanica üzerinde, Kavinia alboviridis ise Abies cilicica subsp. cilicica üzerinde belirlendi. Cinsler Türkiye mikota’sı için yenidir. Toplama yerlerini gösteren harita ve mantarların mikroskobik çizimleri verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Crustoderma, Kavinia, yeni kayıtlar, lignikoloz mantarlar, Türkiye

Tam Metin: PDF