SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

KAYSERİ İLİ BAZI SULAK ALANLARINDAN (ŞEKER GÖLETİ, REŞADİYE GÖLETİ, ZİNCİDERE GÖLETİ, MİMARSİNAN PARKI HAVUZU, HİSARCIK ÇAYI, KUMALI PARKI HAVUZU) KAYDEDİLEN ROTİFER TÜRLERİ

Murat KAYA, Fatih DUMAN, Ahmet ALTINDAĞ

Özet


Özet: Kayseri (Orta Anadolu, Türkiye)’den 6 su bölgesinden Rotifera şubesine ait 37 tür kaydedilmiştir. Rotifer örnekleri, Eylül 2007 içerisinde 55 µm göz açıklığına sahip plankton kepçesi kullanılarak toplanmıştır. En fazla tür Şeker Göleti’nde (19 tür) bulunurken, en az tür Mimarsinan Parkı havuzu (3 tür) ve Zincidere Göleti’nde (3 tür) bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Rotifera, Kayseri, tür dağılımları

RECORDED ROTIFER SPECIES FROM SOME AQUATIC HABITATS (ŞEKER POND, REŞADİYE POND, ZİNCİDERE POND, MİMARSİNAN PARK POOL, HİSARCIK STREAM, KUMALI PARK POOL) IN KAYSERI

Abstract: Thirty-seven species belonging to the phylum Rotifera were recorded from 6 water bodies in Kayseri, (Central Anatolia, Turkey). Rotifera samples were collected by using a plankton net (55 µ pore sized) in July 2007. While the most species richness (19 species) was found in Şeker Pond, species richness was observed the less in Mimarsinan Park pool and Zincidere Pond with 3 species.

Key words: Rotifera, Kayseri, species distributions

Tam Metin: PDF