SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

ON SOME PROPERTIES OF INTUITIONISTIC FUZZY MAGNIFIED TRANSLATION IN A -SEMIGROUP

Samit Kumar MAJUMDER

Özet


Abstract: In this paper some properties of intuitionistic fuzzy magnified translation in -Semigroups have been verified.

Key words: Intuitionistic fuzzy magnified translation, intuitionistic fuzzy subsemigroup, intuitionistic fuzzy left and right ideal, intuitionistic fuzzy interior ideal, intuitionistic fuzzy bi-ideal-YARI GRUPLARDA SEZGİSEL BULANIK GENİŞLETİLMİŞ ÖTELEMENİN BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE

Özet: Bu çalışmada -yarı gruplarda sezgisel bulanık genişletilmiş ötelemenin bazı özellikleri çalışıldı.

Anahtar kelimeler: Sezgisel bulanık genişletilmiş öteleme, sezgisel bulanık alt yarı grup, sezgisel bulanık sol ve sağ ideal, sezgisel bulanık iç ideal, sezgisel bulanık bi-ideal

Tam Metin: PDF