SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

ON FUZZY b-I-CONTINUOUS FUNCTIONS

Şaziye YÜKSEL, Şükriye KARA, Ahu AÇIKGÖZ

Özet


Abstract: The concepts of fuzzy b-I-open sets and fuzzy b-I-continuity in fuzzy ideal topological spaces are investigated and some of their properties are obtained. Also we study these in relation to some other types of sets and functions.

Key words: Fuzzy b-I-open sets, fuzzy b-I-continuousBULANIK b-I-SÜREKLİ FONKSİYONLAR ÜZERİNE

Özet: Bulanık ideal topolojik uzaylarda bulanık b-I-süreklilik ve b-I-açık küme kavramları araştırıldı ve bunların bazı özellikleri elde edildi. Ayrıca, kümeler ve fonksiyonların bazı diğer tiplerle ilişkisi çalışıldı.

Anahtar kelimeler: Bulanık b-I-açık kümeler, bulanık b-I-süreklilik

Tam Metin: PDF