SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

TAŞITLARIN SEBEP OLDUĞU KURŞUN (Pb) KİRLİLİĞİNİN USNEA LONGISSIMA ACHARIUS KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI

Kadir KINALIOGLU, Kültiğin CAVUSOGLU, Kürşad YAPAR, Zafer TURKMEN, Emine YALCIN, Bünyamin ŞENGÜL, Ümit ŞENGÜL, Ömür DUYAR

Özet


Özet: Bu çalışmada, Usnea longissima liken türünde taşıt trafiğin sebep olduğu kurşun
(Pb) kirliliği araştırıldı. Liken örnekleri farklı trafik yoğunluğuna sahip bölgelere
yerleştirildi. 45. günün sonunda, toplanan örneklerdeki kurşun miktarları Optik
Emisyon Spektrometre tarafından belirlendi. Örneklerdeki kirlilik değerleri sırasıyla
Şehir Girişi > Sanayi Bölgesi > Devlet Hastanesi Önü > Fen Edebiyat Fakültesi Bahçesi
> Sağlık Yüksek Okulu Bahçesi > Gaziler Mahallesi > Giresun Kalesi şeklinde
bulundu. Sonuçlar, kurşun kirliliğinin trafik yoğunluğuna bağlı olarak arttığını gösterdi.
Ayrıca, Usnea longissima türünün kurşun kirliliğinin belirlenmesinde biyolojik bir
belirteç olarak kullanılabileceği tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Kurşun kirliliği, optik emisyon spektroskopisi (ICP-OES), Usnea

INVESTIGATION OF LEAD (Pb) POLLUTION CAUSED FROM VEHICLES
BY USING USNEA LONGISSIMA ACHARIUS

Abstract: In this study, lead (Pb) pollution caused by vehicle traffic was investigated
by using Usnea longissima lichen species hanged to different regions of Giresun
province center. The lichen samples were hanged to regions having different traffic
density. The amounts of lead in the samples collected at the end of 45 days were
determined by Optical Emission Spectrometer. The pollution values of the samples
were found in the order of City-entrance > Industrial Region > Front of State-hospital >
Garden of Science and Art Faculty > Garden of Health High Scholl > Gaziler District >
Giresun Castle. The results showed that the lead pollution in the lichen samples
increased depending on the traffic density. In addition, it was defined that the Usnea
longissima species can be used to determine the lead pollution as a biological indicator.

Key words: Usnea longissima, Lead (Pb) pollution, optical emission spectrometer
(ICP-OES).
longissima

Tam Metin: PDF