SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

SUDAK (Stizostedion lucioperca (L., 1758) ) BALIĞINDA MİDE VE BAĞIRSAKTA BAZI PEPTİDLERİN LOKALİZASYONU

Nurgül ŞENOL, Kenan ÇINAR, Ülker EREN

Özet


Özet: Bu çalışmada, Stizostedion lucioperca (sudak) gastrointestinal kanal mukozasının
kolesistokinin-8, gastrin 1, vasoaktif intesinal polypeptid, sekretin, somatostatin-14, bombesin
ve histamin peptidlerinin lokalizasyon ve dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan
immunohistokimyasal çalışmalar sonucunda sudak (Stizostedion lucioperca) mide (kardiya,
fundus, pilorus) ve bağırsak bölümlerinde (ilk, orta ve son bağırsak) genel olarak çalışılan tüm
peptidlerin farklı yoğunlukta lokalize oldukları tespit edildi.

Anahtar kelimeler: Gastrointestinal kanal, immunohistokimya, peptid, Stizostedion
lucioperca

THE LOCALIZATION OF SOME PEPTIDES OF STOMACH AND INTESTINE
OF ZANDER (Stizostedion lucioperca )

Abstract: In this study, it was aimed to identify the distribution of cholecystokinin-8 (CCK-8),
gastrin 1, vasoactive intestinal polypeptide (VIP), secretin, somatostatin-14, bombesin, and
histamine peptides within the gastrointestinal tract mucosa of zander (Stizostedion lucioperca).
As a result of the immunohistochemical studies, all the peptides studied were determined to be
localized generally in different distribution within the stomachs of zander (Stizostedion
lucioperca ) (cardia, fundus, pylorus) as well as within its intestine (anterior, middle and
posterior intestine).

Key words: Gastrointestinal tract, immunohistochemical, peptide, Stizostedion
lucioperca

Tam Metin: PDF