SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

THE MEASUREMENTS OF NATURAL BACKGROUND RADIATION IN YALVAÇ ANTIOCHEIA PISIDIA ANTIQUE CITY OF TURKEY

Halim BÜYÜKUSLU, Abdullah KAPLAN

Özet


Abstract: In this study, measurements were carried out with a Geiger-Mueller LND712
detector, Radiation Alert Monitor4, calibrated by Cesium 137 every month during one
year in order to detect natural background radiation rate exposed by man in Yalvaç
Antiocheia Pisidia Antique City of Isparta, Turkey. Measurements obtained in the
morning, at noon and in the evening on condition of three times during one day have
been changed according to months and seasons. Annual arithmetic mean radiation dose
changes from 1.22 to 1.66 mSv/year.

Key words: Natural background radiation, Geiger Mueller LND712, Antiocheia

TÜRKİYE’NİN YALVAÇ ANTIOCHEIA PISIDIA ANTİK KENTİNDEKİ
DOĞAL FON RADYASYONU ÖLÇÜMLERİ

Özet: Bu çalışmada, Türkiye, Isparta'daki Yalvaç Anitocheia Pisidia antik kentinde
maruz kalınan doğal fon radyasyonu oranının tespit edilmesi amacıyla, her ay bir yıl
boyunca, Cesium 137 ile kalibre edilmiş Geiger-Mueller LND712, Radiation Alert
Monitor4 dedektörü ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Bir günde, sabah, öğle ve akşam
olmak koşuluyla üç kez elde edinilen ölçümler, aylara ve mevsimlere bağlı olarak
değişim göstermektedir. Radyasyon dozlarının yıllık aritmetik ortalaması 1.22 ile 1.66
mSv/yıl arasında değişmektedir.

Anahtar kelimeler: Doğal fon radyasyonu, Geiger Mueller LND712, Antiocheia
Pisidia
Pisidia

Tam Metin: PDF