SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

KARAELMAS YERLEŞKESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ RADON ÖLÇÜMLERİ

Mehmet Ertan KÜRKÇÜOĞLU, Bülent HANER, Alaattin YILMAZ, İhsan TOROĞLU

Özet


Özet: Bina içindeki doğal radyoaktivitenin başlıca sorumlusu radondur. Radon
solunması yoluyla radyasyona maruz kalan kişilerin aldığı dozların hesaplanabilmesi
için bina içi radon konsantrasyonunun belirlenmesi önemlidir. Bu çalışmada,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nin 12 ayrı noktasına CR-39
pasif nükleer iz detektörleri yerleştirilerek 2008 yılı yaz mevsimine ait radon
konsantrasyonları ölçülmüştür. Merkez Kütüphanedeki ortalama radon
konsantrasyonunun 67.1 Bq/m3 olduğu bulunmuştur. Zemin kattaki yeni çalışma
salonunda TAEK’in kapalı mekanlar için belirlediği 400 Bq/m3 lük alt sınır değerinden
daha yüksek bir konsantrasyon saptanmış, kullanıcılar ve özellikle de kütüphane
çalışanları açısından riskli olabilecek bu durum karşısında alınması gereken koruyucu
önlemler bildirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Radon, bina içi radon konsantrasyonu, CR-39.

RADON MEASUREMENTS OF KARAELMAS CAMPUS CENTRAL
LIBRARY

Abstract: Radon is the major part of the natural indoor radioactivity. It is important to
determine the indoor radon concentration for calculating the exposed radiation doses
due to radon inhalation. In this study, the radon concentrations were measured in 2008
summer term at Zonguldak Karaelmas University Central Library by using CR-39
passive nuclear track detectors which were located on 12 different points in the library.
It was found that, the average radon concentration on the Central Library was 67.1
Bq/m3. It was recorded that a radon concentration value at the new study room on the
ground-floor was higher than 400 Bq/m3, TAEK’s lower limit value for indoors. This
may be a health risk for the library users and especially for the staff. Therefore,
necessary precautions that must be taken have been stated.

Key words: Radon, indoor radon concentration, CR-39.

Tam Metin: PDF