SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS AS A DECISION SUPPORT SYSTEM IN FOREST MANAGEMENT

Nurcan TEMİZ, Vahap TECİM

Özet


Abstract: Information systems and information technologies are very essential terms in
today’s information society. Spatial information systems are important branch of
information systems. Geographical Information Systems (GIS) are included in spatial
information systems category. Most of the problems encountered in the organizations
have a spatial aspect. Thus analyzing spatial data has a wide importance for most of the
organizations. Decision making is a complex process influenced by several factors. GIS
helps decision makers to make the decision and plays an important role in decision
making at various levels in organizations. The purpose of this study is to show how GIS
can facilitate decision making process and can be used as a decision tool in forest
management. The viewshed analyses, constitution of three dimensional, slope and
aspect maps of the study area and development of a user interface in MapInfo GIS using
MapBasic software are among the analyses done in this study.

Key words: Geographical information systems (GIS), forest management, viewshed
analysis, decision support systems (DSS).

ORMAN YÖNETİMİNDE KARAR DESTEK SİSTEMİ OLARAK COĞRAFİ
BİLGİ SİSTEMLERİ

Özet: Bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri günümüzün bilgi toplumunda oldukça
önemli kavramlardır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), konumsal bilgi sistemleri
kategorisinde yer almaktadır. Organizasyonlarda karşılaşılan problemlerin çoğunun
konumsal bir yönü bulunmaktadır. Bu nedenle çoğu organizasyon için konumsal
verilerin analizi büyük bir önem taşımaktadır. Karar verme çeşitli faktörlerden etkilenen
karmaşık bir süreçtir. CBS organizasyonlarda çeşitli düzeylerde karar vermede yardımcı
olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, CBS’nin karar verme sürecini nasıl
kolaylaştırabileceğini ve orman yönetiminde bir karar destek sistemi olarak nasıl
kullanılabileceğini göstermektir. Görülebilen alan analizi, çalışma alanının üç boyutlu
haritasının, eğim ve bakı haritalarının oluşturulması ve MapBasic paket programını
kullanarak MapInfo GIS içinde kullanıcı arayüzünün geliştirilmesi bu çalışmada yapılan
analizler arasındadır.

Anahtar kelimeler: Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), orman yönetimi, görülebilen alan
analizi, karar destek sistemleri (KDS).

Tam Metin: PDF