SDÜ Fen Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

EĞİRDİR GÖLÜ’NDE ELODEA CANADENSIS MICHAUX’İN İLK BİLDİRİMİ VE İSTİLASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Erol KESİCİ, İskender GÜLLE, İsmail İbrahim TURNA

Özet


Özet: Elodea canadensis Michaux (Hydrocharitacea: Spermatophyta) Türkiye’de ilk
olarak 1980’li yıllarda Trakya’dan bildirilmiştir. Eğirdir Gölü’nde, 2005 yılında ilk kez
gözlemlenen bu tür dört yıl içerisinde tüm göl alanını kaplayarak baskın konuma
gelmiştir. Bu çalışmada, 2005-2008 yılları arasında Eğirdir Gölü’nden alınan E.
canadensis’in bazı diagnostik özellikleri ve ilk görüldüğü yıldan günümüze değin
göldeki yayılışına ilişkin tespitler ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler: Elodea canadensis, Eğirdir Gölü, istilacı tür, trofik düzey

A STUDY ON THE FIRST RECORD OF ELODEA CANADENSIS
MICHAUX AND ITS INVASION IN LAKE EĞİRDİR, TURKEY

Abstract: Elodea canadensis Michaux (Hydrocharitacea: Spermatophyta) was firstly
recorded in Thrace in Turkey by 1980s. Firstly observed in 2005 in Lake Eğirdir, it has
become dominant in the following years spreading all the lake area. In this study, some
biological features and notes on the distribution of the plant since first observation was
recorded, between 2005 and 2008.

Key words: Elodea canadensis, invasive species, Lake Eğirdir, trophic level

Tam Metin: PDF