SDÜ Fen Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 (2010)

A New Jelly Ascomycetous Genus Record for Turkish Mycobiota

Ilgaz Akata, Abdullah Kaya

Özet


Abstract: Leotia lubrica (Scop.) Pers. was reported from Yomra district of Trabzon (Turkey). It is the
first member of the genus Leotia to be recorded from Turkey. Short description and the photographs of
the species are provided and discussed briefly.

Key words: Biodiversity, Macrofungi, new record, Ascomycota
Türkiye Mikobiyotası için Yeni Bir Jelimsi Askomiset Cins Kaydı

Özet: Leotia lubrica (Scop.) Pers. Trabzon (Turkey)’un Yomra ilçesinden rapor edilmiştir. Bu Leotia
cinsinin Türkiye’den kaydedilen ilk üyesidir. Türün kısa deskripsiyonu ve fotografları verilmiş, kısaca
tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Biyoçeşitlilik, Makromantarlar, yeni kayıt, Ascomycota

Tam Metin: PDF